EGZOTech

Program REACT‑EU

Set vybavení pro robotickou, neurologickou, ortopedickou a onkologickou rehabilitaci

Získejte až 100% financování nákupu robotické rehabilitační soupravy z programu REACT-EU

Luna EMG a Stella BIO

Robotický rehabilitační set obsahuje:

Luna EMG

Rehabilitačního a diagnostického robota, umožňujícího cvičení v oblasti horních končetin, dolních končetin a trupu pro robotizovanou rehabilitaci

Stella BIO

Mobilní elektromyograf se spouštěnou elektrostimulací (triggered EMG) pro robotizovanou rehabilitaci. Zařízení umožňuje elektromyografický biofeedback a elektrostimulaci pánevního dna

Luna EMG

Luna EMG je rehabilitačně-diagnostický přístroj pro profesionální terapii pacientů s funkčnim deficitem způsobeným napřiklad v důsledku proti-rakovinové léčby v oblasti horních končetin, dolních končetin a trupu.

Přistroj Luna EMG lze použit u neurologických, ortopedických a onkologických pacientů:

 • v pooperačním stavu
 • po chemoterapii a radioterapii
 • po dlouhodobé imobilizaci
 • po mastektomii
 • s neuropatií v důsledku lečby cytostatiky
 • s deficity

Luna EMG umožňuje provádět mimo jiné:

 • robotizovaná pasivní cvičení
 • silová cvičení
 • cvičení s dynamickým odporem
 • cvičeni s využitím rehabilitačních her
 • terapii v oblasti chabé a spastické paralýzi s využitím reaktivní elektomyografie.

Přistroj umožnuje:

 • hodnoceni rozsahu pasivního a aktivního pohybu hlavních klobů
 • dynamometrické hodnocení svalové síly
 • hodnocení svalové aktivity s využitím EMG
 • aktivní práci s pacienty se svalovou silou 1+ Lovettovy stupnice
 • provádění rehabilitace v oblasti trupu a hlavních kloubů
 • vedení tréninku s využitím biofeedbacku a rehabilitačních her
 • vygenerování reportu o treninku
 • vedení dokumentace treninků pacientů uvnitř softwaru
 • integraci rehabilitační židle usnadňující polohování pacientů

Luna EMG obsahuje 6 rehabilitačních nástavců s využitím pro oblasti:

 • kyčle a kolena
 • plosky nohou
 • ramenní kloub
 • loket
 • předloktí (pronace/supinace)
 • trup ( nástavec “řidítka”)

Stella BIO

Přístroj Stella Bio umožňuje využití robotické rehabilitace u neurologických, ortopedických a onkologických pacientů, včetně stavů:

 • po prostatektomii
 • po mastektomii
 • po operaci
 • po chemoterapii a radioterapií
 • při neuromuskulárních dysfunkcích
 • při močové a fekální inkontinenci
 • v paliativní péči

Stella BIO umožňuje:

 • aktivní práci pacienta na zlepšování funkcí s využitím EMG biofeedbacku
 • provádění funkční elektrostimulace vyvolané vlastní aktivitou pacienta ( EMG-triggered FES)
 • provádění elektrostimulace s pomocí proudů NMES a TENS - pro zlepšení svalové síly a analgetického účinku
 • použití EMG biofeedbacku a elektrostimulace v kombinaci s vnitřními elektrodami - rehabilitace při močové a fekální inkontinenci
 • hodnocení pokroku v rehabilitaci a generování reportu

Zařízení Stella BIO obsahuje:

 • 8 kanálovou elektrostimulaci a 8 kanálové povrchové EMG
 • připojení k počítači přes WiFi / Bluetooth
 • napájení z baterie
 • pás, který umožňuje fixovat zařízení při pohybu
 • přenosný počítač
 • možnost spolupráce s povrchovými a vnitřními elektrodami (vaginální, rektální)

Více informací o programu zde:

REACT-EU umožní čerpat prostředky především v oblasti zdravotnictví, dále také na investice, které pomohou podpořit zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Základní informace

REACT-EU reaguje na krizi související s pandemii Covid-19. Velká část finančních prostředků tak směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchraného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. Dále budou také podpořeny investice k zotavení se z pandemie a investice vedoucí k zelené ekonomice.

Pro vstupní mapování potřeb v Česku byly definovány 3 priority, a to kybernetická bezpečnost, boj s Covid-19 a rozvoj specializovaného přístrojového vybavení. Z Integrovaného regionálního operačního programu pak bude podpora konkrétně směřována na následující oblasti:

 • zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby a zdravotnická záchranná služba),
 • integrovaný záchranný systém,
 • infrastrukturu pro sociální služby a kabiny pro sportovce.

Zdravotnictví

Prioritní oblast A

Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů - JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.

 • očekávaná alokace až 10 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 500 mil. Kč
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé lůžkové péče v rámci urgentního příjmu (UP) typu 1 a 2 dle určeného seznamu
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)

Prioritní oblast B

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty.

 • očekávaná alokace 6,9 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 250 mil. Kč na projekt (1 žadatel může získat až 350 mil. Kč)
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé péče o nejvíce ohrožené skupiny pacientů
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)

Prioritní oblast C

Zvýšení připravenosti zapojených do řešení hrozeb (laboratoře).

 • očekávaná alokace 2 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 250 mil. Kč na projekt (1 žadatel může získat až 350 mil. Kč)
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé lůžkové péče v rámci urgentního příjmu (UP) 1 podle určeného seznamu, poskytovatelé lůžkové zdravotní péče v oboru infekční lékařství (cca 28 poskytovatelů dle seznamu ČLS JEP) a krajské hygienické stanice
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)

KONZULTANTI PROJEKTU

Anna Pisz
Anna Pisz
Konzultant projektu, Fyzioterapeutka
+420 703 952 913
czech@egzotech.com
Wojciech Kilijan
Wojciech Kilijan, Ph.D.
Konzultant projektu, Fyzioterapeut
+48 790 540 302
wojciech.kilijan@egzotech.com

Podpora:

Podívejte se na onkologické reference Luna EMG